Kostnad ny medlem

Årsavgiften  är  11 000 kr
Plus egen förbrukad EL. 1kr 80 öre per Kwh

Nytillkommen medlem betalar också diverse extra avgifter.