Kostnad ny medlem

Årsavgiften  är  10 500 kr
Plus egen förbrukad EL. 1kr 60 öre per Kwh

Nytillkommen medlem betalar också diverse extra avgifter.