Årsavgiften  är  13 000 kr
Plus egen förbrukad EL

Nytillkommen medlem betalar också diverse extra avgifter.