Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Källa: folkhälsoinstitutet


Hej och välkommen till vår hemsida!

Du som är medlem loggar in på medlemssidorna med det lösenord du fått via mailen.
Den 1 maj byter vi lösenord till medlemssidorna