Om oss!

Vi är en ideell förening som arrenderar mark av Skärgårdsstiftelsen.
Vi har 63 campingplatser som nyttjas av våra medlemmar året runt.
Varje plats har tillgång till el och när tjälen gått ur marken sätts sommarvattnet på.
All skötsel och underhåll utförs av medlemmarna.
Vi har återkommande gemensamma tillställningar under året.

VÅRA STADGAR         VÅRA ORDNINGSREGLER     VAD KOSTAR DET

V