Störningsblankett för utskrift

. Styrelsen har upprättat en störningsblankett. Den kan skrivas ut, fyllas i och ges till någon i styrelsen om någon blir störd. Då finns det dokumenterat och underlättar hanteringen av störningsärenden.

Här finns blanketten