Kalendarium 2018

    Mars:
   Senast  
31 mars ska årsarrendet (4 300 kr) vara föreningen tillhanda.

    April:
    Senast 20 april ska motioner till årsmötet vara styrelsen tillhanda.

    Maj: 
    Senast 4 maj ska kallelsen till årsmötet vara medlemmarna tillhanda.

    Senast  6 maj skall båtarna vid övre lekplats vara borttagna.
    Senast 6 maj ska vintertäckning vid husvagn vara borttaget.

    Lördag 19 maj arbetsdag  09.00–15.00. Årsmöte kl.15.00.

    Juni: 
  Midsommarfirande

   Juli: 
   30 års fest! Varmt välkomna den 28 juli 

    Augusti: 
    Oxnö kubbmästerskap lördag 11augusti  tillsammans med tältarna.
    Kräftskiva lördag 18 augusti

    September:  
    Bokningsavgiften (3 800kr) för år 2019 skall vara föreningen tillhanda senast 30 september.

    Oktober: 
    Arbetsdag lördag 6 oktober
    Vattnet stängs av 21 oktober. Tidigare om det fryser.