Kalendarium 2019

∼∼∼∼Vattnet sätts på när tjälen gått ur marken∼∼∼∼∼

   Mars:

  senast  31 mars ska årsarrendet (4 900 kr) vara föreningen tillhanda.


  April:

Senast vecka 14 ( 1-7 april) ska kallelsen till årsmötet vara medlemmarna tillhanda.
Senast 20
 april ska motioner till årsmötet vara styrelsen tillhanda.


  Maj:

Senast  söndag den 5 maj skall båtarna vid övre lekplats vara borttagna.
 Senast  söndag den 5 maj skall vintertäckning runt vagn och uteplats vara borttaget.
Lördag 18 maj arbetsdag  09.00–15.00. Årsmöte  ☆kl.15.00.


 Juni:
Midsommarfirande fredag 21 juni


   Augusti:
  Oxnö kubbmästerskap lördag 10augusti  tillsammans med tältarna
Kräftskiva ? lördag 17 augusti
Momspåslag på arrendet (800 kr) skall vara föreningen tillhanda senast 30 augusti 


  September:
   Bokningsavgiften (5 000kr) för år 2020 skall vara föreningen tillhanda senast 30 september.


    Oktober:
Arbetsdag lördag 5 oktober

    Vattnet stängs av söndag 20 oktober. Tidigare om det fryser.