Ordningsregler

Klicka här!

 

Vi vill uppmana samtliga att läsa igenom de ordningsregler vi har på campingen.

Där står det bland annat om hastigheter, skötsel men också om bygglov. Ni måste kontakta styrelsen innan ni bygger om, lägger till eller t.ex. skaffar luftvärmepump. Om det kommer fram i efterhand så är det ni som ansvarar för att det återställs inte styrelsen. Regler är tråkiga men behövs ibland, tänk på att vi endast arrenderar marken och det är de i slutändan som bestämmer inte styrelsen. Så hjälp varandra genom att följa ordningsreglerna så får vi säkerligen en förlängning på arrendet när det blir aktuellt.