Styrelsens medlemmar 2019

Ordförande: Susanne Nordlander-Grübb, plats 57

Kassör:
Anneli Christersson, plats 14


Sekreterare: Nina Almlöf , plats 50

Ledamot:Linda Endfors, plats 3
 
  Ledamot:Mattias Andersson, plats 16

Ledamot:Tomas Jacobsson, plats 7

Ledamot/hemsideansvarig:
Anita Nordlund ,plats 11

  Kontakta oss:
styrelsen@manskahahusvagn.se