Styrelsens medlemmar 20 20-2021                                                                                                                                                                                                                 

Susanne Nordlander-Grübb ordförande

Anneli Christersson kassör

Nina Almlöf sekreterare

Linda Endfors väljs Vice ordförande och bokningsansvarig

Anita Nordlund väljs som styrelseledamot och ansvarig för hemsidan.

Mattias Andersson väljs till styrelseledamot. och bygglov

Thomas Jacobsson Styrelseledamot och bokningsansvarig