Avgifter och bankgironummer


Årsarrendet: 5
500 kr ,för år 2020  ska vara föreningen tillhanda senast tisdag den 31 mars.

  Bokningsavgiften, 5 000 kr, för år 2020 -2021  ska vara föreningen tillhanda senast onsdagen  den 30 september 2020
Båtavgiften,500kr   för år 20-21 skall vara föreningen tillhanda senast måndagen den 31 augusti

 Din el betalar  du i förskott. 1000 Watt kostar 1,60 kr /timmen

   Bankgironr: 588-1446

 kom ihåg att alltid ange platsnummer och vad betalningen avser.