Avgifter och bankgironummer


Årsarrendet: 7 500 kronor (inklusive indexhöjningen)
för år 2024 ska vara föreningen tillhanda senast  31 mars. ( 500 kronor (indexhöjningen) betalas helst den 31 mars men senast den 30 juni 2024.)

Bokningsavgiften, 6 000 kr, för år 2025 ska vara föreningen tillhanda senast 30 september 2024. 

Din el betalar  du i förskott Bankgironr: 588-1446

KOM IHÅG att alltid ange platsnummer och vad betalningen avser.