Avgifter och bankgironummer


Årsarrendet: 7 000
kr för år 2023 ska vara föreningen tillhanda senast  31 mars.

Bokningsavgiften, 6 000 kr, för år 2024 ska vara föreningen tillhanda senast 30 september 2023.
Båtavgiften, 500kr för år -23-24 skall vara föreningen tillhanda senast 31 augusti 2023.

 Din el betalar  du i förskott Bankgironr: 588-1446

KOM IHÅG att alltid ange platsnummer och vad betalningen avser.