Avgifter och bankgironummer


Årsarrendet: 6 000
kr för år 2022 ska vara föreningen tillhanda senast  31 mars.

Bokningsavgiften, 6 000 kr, för år -23  ska vara föreningen tillhanda senast 30 september 2022
Båtavgiften,500kr för år -22-23 skall vara föreningen tillhanda senast 31 augusti 2022

 Din el betalar  du i förskott. 1000 Watt kostar 1kr 80 öre per Kwh

OBS! På grund av ökade elpriser höjs elavgiften till 1kr.80 öre per Kwh från 1 januari 2022 
Bankgironr: 588-1446

KOM IHÅG att alltid ange platsnummer och vad betalningen avser.