Avgifter och bankgironummer


Årsarrendet
,4 300 kr , ska vara föreningen tillhanda senast 31 mars 2018.

Bokningsavgiften , 3 800 kr, för år 2019  ska vara föreningen tillhanda senast 30 september 2018

Din el betalar  du i förskott. 1000 Watt kostar 1,40 kr /timmen.

  Bankgironr: 588-1446

kom ihåg att alltid ange platsnummer och vad betalningen avser.