Avgifter och bankgironummer


Årsarrendet: 
4 900 kr ,för år 2019  ska vara föreningen tillhanda senast 29 mars 2019.

Momspåslag på arrendet ,800 kr skall vara föreningen tillhanda senast 30 augusti

Bokningsavgiften: 5 000 kr, för år 2020  ska vara föreningen tillhanda senast 27 september 2019

Din el betalar  du i förskott. 1000 Watt kostar 1,60 kr /timmen.

  Bankgironr: 588-1446

kom ihåg att alltid ange platsnummer och vad betalningen avser.