Avgifter och bankgironummer


Årsarrendet: 5
700 kr för år 2021 ska vara föreningen tillhanda senast  31 mars.

  Bokningsavgiften, 5 000 kr, för år -21-22  ska vara föreningen tillhanda senast 30 september 2021
Båtavgiften,500kr för år -21-22 skall vara föreningen tillhanda senast 31 augusti 2021

 Din el betalar  du i förskott. 1000 Watt kostar 1kr .60 öre per Kwh

OBS på grund av ökade elpriser  höjs elavgiften till 1kr.80 öre per Kwh från 1 januari 2022 
På grund av ökade elpriser höjs avgiften til

   Bankgironr: 588-1446

 KOM IHÅG att alltid ange platsnummer och vad betalningen avser.