Lathundar/arbetsbeskrivningar

 

 

 

 

En lathund är ett föremål som är till för att underlätta arbete av olika slag, som en hjälpreda eller en lättöverskådlig manual. Lathund enligt – Wikipedia