Ansvarsområde tömning av  föreningens utedass

Thomas Jacobsson plats 7

Tömning sker varannan vecka under sommaren