Ansvarsområde tömning av  föreningens utedass

Thomas Jacobsson plats 7

Tömning sker varje jämn vecka hela sommaren 2022