Årsavgift 10 500 kr

Plus förbrukad el, 1kr 60 öre per Kwh

(För nya medlemmar tillkommer div avgifter)